Nejlepší zateplení na dům

Archív štítků: Nízkoenergetické domy

Nová Zelená úsporám 2013 – podmínky

Ať už žádáte o jakékoli peníze, vždy v tom jsou nějaké podmínky. O to přísnější podmínky jsou, pokud se jedná o peníze státní. Dotační program Nová Zelená úsporám je určen zejména pro komplexní zateplování rodinných domů, pro výstavbu nízkoenergetických rodinných domů nebo výměnných zdrojů tepelné energie. Čím efektivnější úprava rodinného domu bude, tím vyšší dotaci je možné získat. A jaké jsou vlastně již zmíněné podmínky pro získání dotace?

V první řadě je nutné, abyste si obstarali veškeré úřední dokumenty, které je nutné přiložit k žádosti. Bez nich bude automaticky žádost smetena ze stolu. Nutno podotknout, že o dotaci může žádat každá fyzická i právnická osoba, ale vzhledem k letošním povodním budou dotace postiženým poskytovány za výhodnějších podmínek, než ostatním občanům. Nadále je nutné vědět – informace zejména pro ty, kdo v minulosti ještě o žádnou dotaci nežádali ani se o ni nezajímali, že peníze jsou vypláceny až poté, co je celá práce na domě provedena. Vy sami tedy v počátku musíte mít peníze na to, abyste uhradili náklady, které s úpravou vznikají.

Další podmínkou, o které je dobré vědět je, že během jednotlivých úprav musí být zajištěn odborný stavební dozor, který objektivně vyhodnotí, zda bylo všechno provedeno správně a zda byly použity i vhodné materiály. Na základě kontrola je uzavřena smlouva a od jejího založení má fond 90 dní na to, aby vám peníze vyplatil na bankovní účet.

Žádost vlastně budete podávat dvakrát. Jednou v podobě elektronické, jednou zase v podobě listinné společně se všemi odbornými posudky a dokumenty. Pamatujte, že žadatelem musí být vlastník rodinného domu a musí podléhat daňové povinnosti, která se přímo vztahuje k dani z nemovitosti.

Všechny možné podpory jsou přehledně seřazeny do několika oblastí. Jedná se například o efektivní využití zdrojů energie, výstavba rodinného domu (dotace je určena pouze na domy s nízkou energetickou náročností), nebo dotace na již postavené rodinné domy ve snaze snížit jejich energetickou náročnost.

 

Vložil Dotace na zateplení domů | Štítek , , , | Zanechat komentář