Nejlepší zateplení na dům

Dotace Zelená úsporám

Dotační program Zelená úsporám byl již ukončen. V současné době je ale v rámci dotací jeho nástupcem Nová Zelená úsporám, což je opět program Ministerstva životního prostředí České republiky. Jeho cílem je pochopitelně úspora energie a to zejména v rodinných domech. V současné době je možné žádat pouze o dotaci na rodinné domy a jejich zateplení.

O dotaci na zateplení může požádat každý, kdo je majitelem rodinného domu a tak je i plátcem daně z nemovitosti. Aby vám byla dotace přidělena, musíte pochopitelně splňovat několik podmínek, které nejsou zrovna ledajaké.

Bude-li vám dotace přidělena, můžete na kompletním zateplení vašeho domova ušetřit tisíce korun. Nejnižší možná míra podpory je 30%.

Podání žádosti o dotaci je možné uskutečnit pouze elektronicky prostřednictvím internetu. K žádosti je navíc nutné doložit i několik dalších dokumentů – odborný posudek musí obsahovat jak projektovou dokumentaci, tak i energetický posudek. Posudky ale mohou vypracovat jen specialisté, jejichž kompletní seznam je možné najít na internetových stránkách Nová Zelená úsporám. Najdete zde jak energetické specialisty, tak i projektanty.

Jisté zvýhodnění mají pouze osoby, které byly postiženy záplavami a jejich slevy mohou dosahovat až 20%. A na co všechno je možné v rámci rodinných domů získat dotaci od státu? Zejména na již zmíněné komplexní zateplení nebo dokonce na výstavbu rodinného domu, ale pouze takového, který je energeticky nenáročný nebo na využití zdroje energií. Dotace určené pro výstavbu rodinného domu je poměrně náročné získat. Domy i majitelé musí splňovat velmi přísné požadavky, které jsou mírnější pro žadatele, jež požadují dotaci například na vyměnitelné zdroje tepla.

A jak postupovat, pokud budete žádat o dotaci? V první řadě je nutné, abyste si sehnaly ony odborné posudky, se kterými se dostavíte na úřad. Odborní objektivně posoudí, zda není nutné posudky ještě nějak upravit a následně si musíte sehnat list technických parametrů vašeho domu.

Pamatujte, že všechny dokumenty je nutné podat společně s žádostí jako přílohu.

Mohlo by vás zajímat:


Tento záznam byl zaslán Dotace na zateplení domů a označen , , , . Záložka je zde.

Similar posts

Komentáře jsou uzavřeny.