Nejlepší zateplení na dům

Archív kategorií: Zateplení paneláků

Zateplení panelových domů

Panelové domy jsou na zateplení velice složité, ale jejich stáří je nutné brát v úvahu a tak se snažit je stále více dávat dohromady a přispívat k jejich údržbě. Už podle velikosti panelového domu můžete sami posoudit, jak bude složité zateplit takový dům.

Panelové domy obecně jsou velice špatně izolované a to nejen tepelně, ale i co se týče propustnosti zvuku. Zateplení panelového domu by měla předcházet rekonstrukce balkonů, lodžií a některých částí venkovních prostor na domě. Pochopitelně musí být ještě před zateplením namontována zcela nová okna, která se značně podílejí na udržování tepla v jednotlivých místnostech. Okna, která byla původně do panelových domů montována v žádném případě nevyhovuje jak podmínkám izolačním, tak ani plné funkčnosti ani bezpečnosti. Poté se může začít s izolací střechy a sklepních prostor, které jsou v každém ročním období velice namáhány.

Tím pádem nebude docházet ke kondenzaci vodních par a nebude procházet vlhkost celým domem. Konečná fáze je samotné zateplení fasády na panelovém domě. Velice důležité je, aby byl brán zřetel a důkladná kontrola správně použitých a namontovaných materiálů a kvalitní příprava podkladu, na který bude izolace položena. Izolace tak zakryje celý obvod pláště budovy a tak nebude možné sledovat jeho budoucí stav.

V případě, že by byla pod izolací vysoká vlhkost snadno by mohla narušit nejen zateplení, ale i konstrukci budovy. Proto je nutné práci provádět opravně a za dohledu zkušených odborníků.

Vložil Zateplení paneláků | Štítek , , , | Zanechat komentář

Zateplení ploché střechy

Každá ze střešních konstrukcí vyžaduje poměrně složitý proces realizace zateplení. A nejen co se týče realizace, ale i co se týče navrhování nebo konečné a budoucí údržby. Každá plochá střecha ale vyžaduje tepelnou izolaci a pokud se jedná o straší dům, kde jsou zpravidla použity nekvalitní materiály nebo v příliš malých vrstvách je nutné, aby byla vyměněna.

Poruchy plochých střech

Velkou většinu potíží může způsobit hlavně špatný projekční návrh, podle kterého je následně celé zateplení realizováno. Izolační materiál musí být dobře zvolen a v žádném případě by se jednotlivé materiály neměli kombinovat během stavby mezi sebou. Snadno by tak mohlo dojít k porušení tepelné izolace.

Nejčastěji jsou používány materiály foukané izolace, desky z čedičového vlákna nebo rohože ze skelných a minerálních vláken. Oblíbené jsou ale i ekologické materiály, které mají výborné tepelné vlastnosti.

Tepelněizolační desky nebo extrudovaný polystyren se používají hlavně pokud je na střechu kladech velký nápor ( sníh v zimě ). Pokud některé druhy izolace nejsou schopny odolávat podmínkám, které v místě stavby jsou mohla by se izolace střechy snadno narušit. Pokud by byla izolace špatně zvolena snadno by mohlo dojít nejen k narušení zateplení, ale i k narušení celé střešní konstrukce. Celková oprava by se tak mohla snadno prodražit aniž by jste chtěli. Celkové užívání a budoucí údržba se značně odráží na stavu střešní izolace.

Životnost zateplení je vysoká je ale nutné, aby byla kvalitně  montována a vybrána.

Vložil Zateplení paneláků | Štítek , , , | Zanechat komentář