Nejlepší zateplení na dům

Archív

Nová Zelená úsporám 2013 – podmínky

Ať už žádáte o jakékoli peníze, vždy v tom jsou nějaké podmínky. O to přísnější podmínky jsou, pokud se jedná o peníze státní. Dotační program Nová Zelená úsporám je určen zejména pro komplexní zateplování rodinných domů, pro výstavbu nízkoenergetických rodinných domů nebo výměnných zdrojů tepelné energie. Čím efektivnější úprava rodinného domu bude, tím vyšší dotaci je možné získat. A jaké jsou vlastně již zmíněné podmínky pro získání dotace?

V první řadě je nutné, abyste si obstarali veškeré úřední dokumenty, které je nutné přiložit k žádosti. Bez nich bude automaticky žádost smetena ze stolu. Nutno podotknout, že o dotaci může žádat každá fyzická i právnická osoba, ale vzhledem k letošním povodním budou dotace postiženým poskytovány za výhodnějších podmínek, než ostatním občanům. Nadále je nutné vědět – informace zejména pro ty, kdo v minulosti ještě o žádnou dotaci nežádali ani se o ni nezajímali, že peníze jsou vypláceny až poté, co je celá práce na domě provedena. Vy sami tedy v počátku musíte mít peníze na to, abyste uhradili náklady, které s úpravou vznikají.

Další podmínkou, o které je dobré vědět je, že během jednotlivých úprav musí být zajištěn odborný stavební dozor, který objektivně vyhodnotí, zda bylo všechno provedeno správně a zda byly použity i vhodné materiály. Na základě kontrola je uzavřena smlouva a od jejího založení má fond 90 dní na to, aby vám peníze vyplatil na bankovní účet.

Žádost vlastně budete podávat dvakrát. Jednou v podobě elektronické, jednou zase v podobě listinné společně se všemi odbornými posudky a dokumenty. Pamatujte, že žadatelem musí být vlastník rodinného domu a musí podléhat daňové povinnosti, která se přímo vztahuje k dani z nemovitosti.

Všechny možné podpory jsou přehledně seřazeny do několika oblastí. Jedná se například o efektivní využití zdrojů energie, výstavba rodinného domu (dotace je určena pouze na domy s nízkou energetickou náročností), nebo dotace na již postavené rodinné domy ve snaze snížit jejich energetickou náročnost.

 

Vložil Dotace na zateplení domů | Štítek , , , | Zanechat komentář

Dotace Zelená úsporám

Dotační program Zelená úsporám byl již ukončen. V současné době je ale v rámci dotací jeho nástupcem Nová Zelená úsporám, což je opět program Ministerstva životního prostředí České republiky. Jeho cílem je pochopitelně úspora energie a to zejména v rodinných domech. V současné době je možné žádat pouze o dotaci na rodinné domy a jejich zateplení.

O dotaci na zateplení může požádat každý, kdo je majitelem rodinného domu a tak je i plátcem daně z nemovitosti. Aby vám byla dotace přidělena, musíte pochopitelně splňovat několik podmínek, které nejsou zrovna ledajaké.

Bude-li vám dotace přidělena, můžete na kompletním zateplení vašeho domova ušetřit tisíce korun. Nejnižší možná míra podpory je 30%.

Podání žádosti o dotaci je možné uskutečnit pouze elektronicky prostřednictvím internetu. K žádosti je navíc nutné doložit i několik dalších dokumentů – odborný posudek musí obsahovat jak projektovou dokumentaci, tak i energetický posudek. Posudky ale mohou vypracovat jen specialisté, jejichž kompletní seznam je možné najít na internetových stránkách Nová Zelená úsporám. Najdete zde jak energetické specialisty, tak i projektanty.

Jisté zvýhodnění mají pouze osoby, které byly postiženy záplavami a jejich slevy mohou dosahovat až 20%. A na co všechno je možné v rámci rodinných domů získat dotaci od státu? Zejména na již zmíněné komplexní zateplení nebo dokonce na výstavbu rodinného domu, ale pouze takového, který je energeticky nenáročný nebo na využití zdroje energií. Dotace určené pro výstavbu rodinného domu je poměrně náročné získat. Domy i majitelé musí splňovat velmi přísné požadavky, které jsou mírnější pro žadatele, jež požadují dotaci například na vyměnitelné zdroje tepla.

A jak postupovat, pokud budete žádat o dotaci? V první řadě je nutné, abyste si sehnaly ony odborné posudky, se kterými se dostavíte na úřad. Odborní objektivně posoudí, zda není nutné posudky ještě nějak upravit a následně si musíte sehnat list technických parametrů vašeho domu.

Pamatujte, že všechny dokumenty je nutné podat společně s žádostí jako přílohu.

Vložil Dotace na zateplení domů | Štítek , , , | Zanechat komentář

Dotace na zateplení rodinných domů

Chystáte-li se provést zateplení vašeho rodinného domu, pak jste už zajisté uvažovali o dotacích, které by značně snížily náklady na zateplení celého rodinného domu. Dotační program Nová Zelená úsporám byl spuštěn dne 13. 8. 2013 a přihlásit se do něj může každý, kdo je majitelem rodinného domu. Aby byla vaše žádost schválena, je nutné, abyste v první řadě splňovali několik podmínek. Pojďme se podívat na některé z nich a zároveň se podíváme, jak moc můžete s tímto dotačním programem ušetřit.

Podmínky, které musí každý žadatel splňovat, jsou opravdu velmi přísné a každý jich nedosáhne. Pokud je splňovat nebudete, žádost bude jednoduše zamítnuta a vy budete muset zateplení financovat kompletně z vlastní kapsy. Naopak bude-li žádost schválena, můžete jásat. První podmínkou je, že o dotaci musí žádat osoba, jež je majitelem nemovitosti a řádně podléhá daňové povinnosti. Dotaci je možné schválit pouze na rodinné domy, jež byly schváleny k obydlení v polovině roku 2007 a plocha, která bude zateplována, nesmí přesáhnout 350 m2.

Jednou z nejdůležitějších podmínek je roční spotřeba tepla na vytápění domu a roční prostup tepla. To je dokazováno speciálním znaleckým posudkem, který vystavuje odborník.

K žádosti o dotaci je nutné přiložit posudek

Vlastně jsou to posudky dva a projektanty si budete muset sehnat i zaplatit zcela sami. V první řadě to bude projektová dokumentace, kterou vám vystaví zejména architekt s odbornou způsobilostí a oprávněním. Na druhé straně je to odborný energetický posudek, který je schopen vystavit pouze energetický specialista. Architekta seženete poměrně snadno, ale energetického specialistu? Pokud si nevíte rady, zavítejte na internetové stránky Nová Zelená úsporám, kde najdete kompletní seznam energetických specialistů u nás. Mimo obou již zmíněných posudků je nutné doložit navíc i krycí list technických parametrů.

Krycí list rovněž zpracovává odborník a jedná se o krátký soupis všech technických požadavků a opatření rodinného domu. Bez tohoto dokumentu a ještě několika dalších nebude dotace na zateplení rodinného domu schválena. Máte-li k dispozici veškeré dokumenty, můžete přejít k žádosti. Pozor, žádost je možné podávat pouze elektronicky a se všemi přiloženými dokumenty a posudky! Žádosti je možné zasílat až do 29. 11. 2013.

Vložil Dotace na zateplení domů | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Zateplení fasád, domů

Bez zateplení domu by se dnes už obešel jen málo kdo. U novostaveb je zateplení jejich nezbytnou součástí naopak u starších domů je zateplení postupně doděláváno a to nejen v rámci úspor. Zateplení domů a fasády sebou nese řadu výhod, které rozhodně stojí za zmínění.

 • snížení spotřeby energie
 • delší životnost zateplené budovy
 • zvyšuje se cena nemovitosti
 • snížení rizika vzniku plísní
 • lepší protihlukové vlastnosti
 • estetický vzhled budovy

V dnešní době není nijak složité zateplit si dům a dokonce ani nijak finančně náročné, protože na zateplení domu můžete bez problémů získat dotace. Fasáda je první věc, kterou posoudíme hned jak se na dům podíváme. I proto by měla vypadat dobře, decentně a rozhodně by neměla odpuzovat. Kvalita fasády je znát hned na první pohled a díky jejímu zateplení zvyšujeme dokonce i její vzhled.

Zateplení fasády má vliv nejen estetický, ale i ochranný a chrání dům hlavně proti povětrnostním podmínkám čímž značně snižuje náklady na vytápění především v zimě. Pokud bydlíte v oblasti, kde je skutečně tuhá zima je nutné, aby jste se o kvalitě zateplení a vrstvě izolace poradily se skutečnými odborníky. Při tuhé zimě tak můžete zvýšit značně komfort bydlení a zajistit si tak relativně stálou teplotu v domě. Na domě by mělo být zatepleno téměř vše co se dá včetně oken, dveří, stropu, střechy, sklepu nebo půdních prostor.

Vložil Zateplení fasády | Štítek , , , | Zanechat komentář

Zateplení střechy

Zateplení střechy je velice obtížné nejen co se týče samotné realizace, ale i projektové dokumentace. Střecha je jedním z míst, které je vlivem přírodních podmínek nejvíce namáháno.

Působí na ni nejen sluníčko, ale i podzimní déšť, v zimě mnohdy vysoké vrstvy sněhu a samozřejmě silný vítr. Izolace střechy musí být doplněna o kvalitní hydroizolaci, která zajišťuje, že se vodní páry nebudou propouštět a dostávat do stěn a ke krovům. Izolační materiál by měl být pod střechou umístěn relativně rovnoměrně, aby zajišťoval tu správnou funkci.

Rozhodně se nedoporučuje kombinovat jednotlivé materiály podle toho, jak se vám to zrovna hodí nebo co zbylo kamarádovi z jeho zateplení. Snadno by tak mohlo dojít k propouštění vodních par. Zateplení by měli provádět skuteční odborníci, kteří nejen ví, jak na to, ale i jaké zvolit materiály právě pro takovou stavbu. Pokud nemáte v tomto směru patřičné zkušenosti snadno by jste se mohli splést ve výběru materiálu nebo v technologickém postupu.

U dnešních novostaveb je zateplení střechy nezbytným úkonem, bez kterého se už dům neobejde. Pokud bydlíte ve starším domě nebo bytě je nutné, aby střecha byla do budoucna zateplena. Nejde jen o spotřebu energie, která se značně sníží se zateplením, ale především o mnohem vyšší komfort bydlení, který nám zateplení poskytuje.

Dobrá tepelná izolace střechy totiž ji samotnou chrání proti přírodním vlivům a vám poskytuje to nejlepší možné prostředí, které si můžete svépomocí doma vytvořit.

Vložil Bytové jednotky | Štítek , , , | Zanechat komentář

Dotace na zateplení

Dotační program Zelená úsporám je samozřejmě velice lákavý a nabádá k tomu, aby si každý z nás do budoucna zkvalitnil bydlení jak v domě, tak i v bytě. A zateplení rozhodně zkvalitňuje bydlení. Jak ale při žádosti o dotaci postupovat, čemu se vyhnout a bude vám dotace schválena? To se dozvíte právě tady.

Jak o dotaci žádat

Formulář s jehož pomocí můžete o dotaci žádat najdete na internetových stránkách Zelená úsporám. Nejlepším způsobem je ho vyplnit, ale musíte si dávat pozor na to, jaký formulář budete vyplňovat.

Můžete totiž žádat hned o několik dotačních programů, ale v tomto případě se zaměříme na ten o dotacích na zateplení. K vyplněnému formuláři pak musíte doložit dokumenty o tom, že jste majitelem nemovitosti, na kterou by se měli dotace vztahovat, projektovou dokumentaci, která dokladuje, že jsou na domě splněny všechny technické požadavky. Co se vám na první pohled může zdát jako velká nevýhoda je, že zateplení není možné provádět svépomocí. Práci na budově musí provádět firma, která je prověřená fondem, který zajišťuje peníze. Peníze jsou vypláceny pouze zpětně po předložení dokladu o tom, že byla práce skutečně provedena.

Kdo může dotaci dostat a kdo může žádat

Žádat mohou samozřejmě jen majitelé nemovitosti, kteří prokáží, že v domě nebo bytě trvale žijí buď sami nebo s rodinou. Po čerpání programu je nutné, aby osoba žila v domě ještě dalších 15let.

Osoby, které jsou jakkoli nebankovně zadluženy nebo dluží peníze na daních či pojišťovně, nemají na dotace žádný nárok.

Vložil Zelená úsporám | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Dotace na zateplení rodinných domů

Dotace na zateplení rodinných domů zažívají doslova boom. Není se čemu divit, protože pokud získáte takovou dotaci můžete ušetřit až stovky tisíc.

Jak a kde žádat?

Státní dotace na zateplení domů může získat každá osoba, která je majitelem obytného rodinného domu a pokud prokáže, že v domě skutečně žije. Není nutné v domě žít s rodinou a dětmi, můžete klidně žít i sami.

O program Zelená úsporám můžete žádat jak během realizace zateplení na domě, ale i během ní nebo dokonce až po jejím dokončení.

Dotace je vhodná zejména pro ty, kteří nemají dostatek finančních prostředků, aby zvýšily komfort stávajícího a budoucího bydlení.

Dotace můžete získat na:

 • zateplení domi
 • pořízení kotle na biomasu
 • pořízení tepeltného čerpadla
 • zakoupení solárních kolektorů
 • na stavbu pasivního domu

Kdo může o dotaci žádat:

 • majitelé rodinných domů
 • majitelé bytových domů – družstva
 • města, obce nebo firmy

Za dotaci si můžete zakoupit patřičné věci nebo zateplení pouze do obyvatelného domu. Chatu, chalupu nebo jinou budovu, která není trvale obydlená tedy zateplit nemůžete. Ti z vás, kteří žijí v bytových domech nemohou zažádat o dotaci na tepelné čerpadlo, na něj mají nárok pouze majitelé rodinných domů. Prostory, do kterých je čerpadlo pořizováno nebo domy, které jsou zateplovány musí být trvale majitelem – žadatelem obydleny ještě dalších 15let. Žadatel nesmí dlužit žádné peníze na daních, zdravotním nebo sociálním pojištění, žadatel musí být naprosto bez jakýchkoli domů, to se ale nevztahuje na hypotéky, půjčky na bydlení apod.

Vložil Zelená úsporám | Štítek , , , | Zanechat komentář

Zateplení panelových domů

Panelové domy jsou na zateplení velice složité, ale jejich stáří je nutné brát v úvahu a tak se snažit je stále více dávat dohromady a přispívat k jejich údržbě. Už podle velikosti panelového domu můžete sami posoudit, jak bude složité zateplit takový dům.

Panelové domy obecně jsou velice špatně izolované a to nejen tepelně, ale i co se týče propustnosti zvuku. Zateplení panelového domu by měla předcházet rekonstrukce balkonů, lodžií a některých částí venkovních prostor na domě. Pochopitelně musí být ještě před zateplením namontována zcela nová okna, která se značně podílejí na udržování tepla v jednotlivých místnostech. Okna, která byla původně do panelových domů montována v žádném případě nevyhovuje jak podmínkám izolačním, tak ani plné funkčnosti ani bezpečnosti. Poté se může začít s izolací střechy a sklepních prostor, které jsou v každém ročním období velice namáhány.

Tím pádem nebude docházet ke kondenzaci vodních par a nebude procházet vlhkost celým domem. Konečná fáze je samotné zateplení fasády na panelovém domě. Velice důležité je, aby byl brán zřetel a důkladná kontrola správně použitých a namontovaných materiálů a kvalitní příprava podkladu, na který bude izolace položena. Izolace tak zakryje celý obvod pláště budovy a tak nebude možné sledovat jeho budoucí stav.

V případě, že by byla pod izolací vysoká vlhkost snadno by mohla narušit nejen zateplení, ale i konstrukci budovy. Proto je nutné práci provádět opravně a za dohledu zkušených odborníků.

Vložil Zateplení paneláků | Štítek , , , | Zanechat komentář

Zateplení stropu

Aby jsme mohli dostatečně ušetřit za vytápění nám může pomoci hned několik různých řešení.

Tím nejlepším řešením, které se rozhodně do budoucna vyplatí a vrátí je právě zateplení stropu a jiných částí domácnosti.

Pokud bydlíte v domě, který nemá vytápěnou půdu je rozhodně nutné, aby jste si nechali zateplit strop a zajistily pro svoji domácnost co nejmenší tepelné ztráty.

Velké množství tepla uniká právě střešní konstrukcí a proto musí být celá konstrukce a následná realizace projektu dokonale provedena, aby splňovala všechny podmínky, která se od ní očekávají.

Jak na zateplení stropu

V první řadě je nutné, aby si každý, kdo chce strop zateplit uvědomil, že to není práce nijak snadná. Nejlepším řešením v tomto případě je, aby jste si vyhledali společnost, která se tím přímo zabývá a to nejen prací, ale i následnou dokumentací a výběrem správného materiálu. Pak vám v zásadě odpadá všechna práce, která není nijak jednoduchá.

Foukaná izolace

Foukaná izolace sebou nese řadu výhod a jednou z nich je i její snadná aplikace. S foukanou izolací se totiž snadno dostanete do míst, kam by jste se s klasickou izolací jen těžko dostali. S foukanou izolací nijak nezasahujete do konstrukce, na kterou zateplení nanášíte. Zároveň je foukaná izolace velice rychle nanesená a velice dobře se nanáší díky tomu, jakým způsobem je balena. Po aplikaci touto izolací vám nezbude žádný odpad ani příliš moc prachu, dokonce ani nijak neškodí lidské pokožce.

Vložil Vnitřní zateplení | Štítek , , , | Zanechat komentář

Zateplení šikmé střechy

Šikmá střecha představuje pro mnoho lidí větší komfort bydlení, protože nabízejí dostatek prostoru a zároveň je možné pod střechou zhotovit ještě několik obytných místností. Šikmá střecha ale vyžaduje kvalitně provedené zateplení stejně jako jakákoli jiná střecha na domech ať už rodinných nebo bytových. Jaký je ale postup při zateplení šikmé střechy? To si povíme právě tady.

Postup při zateplení šikmé střechy

Materiál pro zateplení je nutné vložit mezi krokve a pořádně jím vyplnit volné prostory. Materiály, které jsou měkčí minimalizují volné prostory, které během nanášení vaty vznikají. Pokud jste s izolací hotoví je nutné, aby byla správně nanesena parozábrana, která je nezbytnou součástí izolace všech střech.

Zabraňuje totiž pronikání vlhkosti do krokví a jejího okolí. Obvykle je jako poslední vrstva nanesen sádrokarton.

Když izolaci pokládáte a následně na ni sádrokarton je nutné, aby jste mysleli i na otvory, kterými bude procházet elektrický kabel. Takové zateplení šikmé střechy není nijak snadné, obvykle je potřeba pomoci odborníků a samozřejmě je nutné zateplení provádět podle projektové dokumentace. Pokud je tepelná izolace dobře zhotovena zajišťuje nejen správné zadržování tepla v domě, ale i dobrou zvukovou izolaci. Pokud je půdní prostor pod střechou bez jakéhokoli vytápění je zvlášť nutné, aby jste se ohledně použitých materiálů na izolaci poradily s odborníkem, stejně tak s jejich odbornou montáží.

Při zateplování šikmé střechy je nutné, aby jste se zcela drželi návodu a samozřejmě kvalitních materiálů.

Vložil Zateplení rodinných domů | Štítek , , , | Zanechat komentář