Nejlepší zateplení na dům

Měsíční archív: Srpen 2013

Nová Zelená úsporám 2013 – podmínky

Ať už žádáte o jakékoli peníze, vždy v tom jsou nějaké podmínky. O to přísnější podmínky jsou, pokud se jedná o peníze státní. Dotační program Nová Zelená úsporám je určen zejména pro komplexní zateplování rodinných domů, pro výstavbu nízkoenergetických rodinných domů nebo výměnných zdrojů tepelné energie. Čím efektivnější úprava rodinného domu bude, tím vyšší dotaci je možné získat. A jaké jsou vlastně již zmíněné podmínky pro získání dotace?

V první řadě je nutné, abyste si obstarali veškeré úřední dokumenty, které je nutné přiložit k žádosti. Bez nich bude automaticky žádost smetena ze stolu. Nutno podotknout, že o dotaci může žádat každá fyzická i právnická osoba, ale vzhledem k letošním povodním budou dotace postiženým poskytovány za výhodnějších podmínek, než ostatním občanům. Nadále je nutné vědět – informace zejména pro ty, kdo v minulosti ještě o žádnou dotaci nežádali ani se o ni nezajímali, že peníze jsou vypláceny až poté, co je celá práce na domě provedena. Vy sami tedy v počátku musíte mít peníze na to, abyste uhradili náklady, které s úpravou vznikají.

Další podmínkou, o které je dobré vědět je, že během jednotlivých úprav musí být zajištěn odborný stavební dozor, který objektivně vyhodnotí, zda bylo všechno provedeno správně a zda byly použity i vhodné materiály. Na základě kontrola je uzavřena smlouva a od jejího založení má fond 90 dní na to, aby vám peníze vyplatil na bankovní účet.

Žádost vlastně budete podávat dvakrát. Jednou v podobě elektronické, jednou zase v podobě listinné společně se všemi odbornými posudky a dokumenty. Pamatujte, že žadatelem musí být vlastník rodinného domu a musí podléhat daňové povinnosti, která se přímo vztahuje k dani z nemovitosti.

Všechny možné podpory jsou přehledně seřazeny do několika oblastí. Jedná se například o efektivní využití zdrojů energie, výstavba rodinného domu (dotace je určena pouze na domy s nízkou energetickou náročností), nebo dotace na již postavené rodinné domy ve snaze snížit jejich energetickou náročnost.

 

Vložil Dotace na zateplení domů | Štítek , , , | Zanechat komentář

Dotace Zelená úsporám

Dotační program Zelená úsporám byl již ukončen. V současné době je ale v rámci dotací jeho nástupcem Nová Zelená úsporám, což je opět program Ministerstva životního prostředí České republiky. Jeho cílem je pochopitelně úspora energie a to zejména v rodinných domech. V současné době je možné žádat pouze o dotaci na rodinné domy a jejich zateplení.

O dotaci na zateplení může požádat každý, kdo je majitelem rodinného domu a tak je i plátcem daně z nemovitosti. Aby vám byla dotace přidělena, musíte pochopitelně splňovat několik podmínek, které nejsou zrovna ledajaké.

Bude-li vám dotace přidělena, můžete na kompletním zateplení vašeho domova ušetřit tisíce korun. Nejnižší možná míra podpory je 30%.

Podání žádosti o dotaci je možné uskutečnit pouze elektronicky prostřednictvím internetu. K žádosti je navíc nutné doložit i několik dalších dokumentů – odborný posudek musí obsahovat jak projektovou dokumentaci, tak i energetický posudek. Posudky ale mohou vypracovat jen specialisté, jejichž kompletní seznam je možné najít na internetových stránkách Nová Zelená úsporám. Najdete zde jak energetické specialisty, tak i projektanty.

Jisté zvýhodnění mají pouze osoby, které byly postiženy záplavami a jejich slevy mohou dosahovat až 20%. A na co všechno je možné v rámci rodinných domů získat dotaci od státu? Zejména na již zmíněné komplexní zateplení nebo dokonce na výstavbu rodinného domu, ale pouze takového, který je energeticky nenáročný nebo na využití zdroje energií. Dotace určené pro výstavbu rodinného domu je poměrně náročné získat. Domy i majitelé musí splňovat velmi přísné požadavky, které jsou mírnější pro žadatele, jež požadují dotaci například na vyměnitelné zdroje tepla.

A jak postupovat, pokud budete žádat o dotaci? V první řadě je nutné, abyste si sehnaly ony odborné posudky, se kterými se dostavíte na úřad. Odborní objektivně posoudí, zda není nutné posudky ještě nějak upravit a následně si musíte sehnat list technických parametrů vašeho domu.

Pamatujte, že všechny dokumenty je nutné podat společně s žádostí jako přílohu.

Vložil Dotace na zateplení domů | Štítek , , , | Zanechat komentář

Dotace na zateplení rodinných domů

Chystáte-li se provést zateplení vašeho rodinného domu, pak jste už zajisté uvažovali o dotacích, které by značně snížily náklady na zateplení celého rodinného domu. Dotační program Nová Zelená úsporám byl spuštěn dne 13. 8. 2013 a přihlásit se do něj může každý, kdo je majitelem rodinného domu. Aby byla vaše žádost schválena, je nutné, abyste v první řadě splňovali několik podmínek. Pojďme se podívat na některé z nich a zároveň se podíváme, jak moc můžete s tímto dotačním programem ušetřit.

Podmínky, které musí každý žadatel splňovat, jsou opravdu velmi přísné a každý jich nedosáhne. Pokud je splňovat nebudete, žádost bude jednoduše zamítnuta a vy budete muset zateplení financovat kompletně z vlastní kapsy. Naopak bude-li žádost schválena, můžete jásat. První podmínkou je, že o dotaci musí žádat osoba, jež je majitelem nemovitosti a řádně podléhá daňové povinnosti. Dotaci je možné schválit pouze na rodinné domy, jež byly schváleny k obydlení v polovině roku 2007 a plocha, která bude zateplována, nesmí přesáhnout 350 m2.

Jednou z nejdůležitějších podmínek je roční spotřeba tepla na vytápění domu a roční prostup tepla. To je dokazováno speciálním znaleckým posudkem, který vystavuje odborník.

K žádosti o dotaci je nutné přiložit posudek

Vlastně jsou to posudky dva a projektanty si budete muset sehnat i zaplatit zcela sami. V první řadě to bude projektová dokumentace, kterou vám vystaví zejména architekt s odbornou způsobilostí a oprávněním. Na druhé straně je to odborný energetický posudek, který je schopen vystavit pouze energetický specialista. Architekta seženete poměrně snadno, ale energetického specialistu? Pokud si nevíte rady, zavítejte na internetové stránky Nová Zelená úsporám, kde najdete kompletní seznam energetických specialistů u nás. Mimo obou již zmíněných posudků je nutné doložit navíc i krycí list technických parametrů.

Krycí list rovněž zpracovává odborník a jedná se o krátký soupis všech technických požadavků a opatření rodinného domu. Bez tohoto dokumentu a ještě několika dalších nebude dotace na zateplení rodinného domu schválena. Máte-li k dispozici veškeré dokumenty, můžete přejít k žádosti. Pozor, žádost je možné podávat pouze elektronicky a se všemi přiloženými dokumenty a posudky! Žádosti je možné zasílat až do 29. 11. 2013.

Vložil Dotace na zateplení domů | Štítek , , , , | Zanechat komentář